Gynekologie


Přijímáme nové pacienty

Vítejte v ordinaci gynekologie MUDr. Feit s.r.o.

Naše ambulance poskytuje profesionální zdravotní péči v oblasti gynekologie a porodnictví a díky spolupráci s vybranými odborníky i z jiných lékařských oborů jsme schopni nabídnout našim klientkám komplexní zdravotní péči. Péče o naše klientky je zajištěna prakticky bez omezení např. v době dovolených díky spolupráci dvou lékařů.

Rozsah poskytované péče:

 • Gynekologická péče včetně ultrazvukové diagnostiky moderním UZ přístrojem
 • Péče o těhotné – komplexní prenatální péče a fyziologické i rizikové těhotné zahrnující všechny moderní a doporučené vyšetření
 • Expertní kolposkopie – řešení abnormálních nálezů na čípku včetně ošetření těchto změn, konsiliární vyšetření pro pacientky od jiných registrujících gynekologů
 • Jednodenní péče v oboru gynekologie – ambulantní operační zákroky v celkové i lokální anestesii bez nutnosti hospitalizace
 • Zajištění gynekologických a porodnických operací v rámci hospitalizace v nemocnici
 • Mamologická poradna
 • spolupráce s centrem asistované reprodukce v rámci diagnostiky a léčby neplodnosti
 • Preventivní očkování proti rakovině děložního čípku a herpetickým onemocněním
 • Konzultační vyšetření či akutní ošetření pro pacientky jiných gynekologů bez nutnosti přeregistrace
 • Poradenství v oblasti plánovaného rodičovství a antikoncepce

Ordinace byla vytvořena s důrazem na soukromí pacientky. Každá klientka má k dispozici vlastní uzamykatelnou a odvětrávanou kabinku, kde se připraví k vyšetření a přichází rovnou k lékaři. Na žádost pacientek jsme v rámci WC vybudovali hygienický koutek, v případě zájmu je u sestry k dispozici jednorázový ručník a intimní mýdlo. Přejeme si, aby ve Vás návštěva naší ordinace zanechala co nejpříjemnější pocit.

V rámci gynekologické preventivní prohlídky jednou ročně odebírá každý gynekolog tzv. onkologickou cytologii z čípku děložního. Toto vyšetření sleduje přednádorové až nádorové změny na buňkách setřených z čípku. Abnormality, které odhalí toto skríningové vyšetření, se dále došetřuje přístrojem – kolposkopem. Toto specializované vyšetření provádí lékař s funkční licenci F017.

Rozsah poskytované péče:

 • Kolposkopická expertíza
 • Diagnostika přednádorových změn na čípku děložním, ošetření těchto změn tzv. konizací
 • Konizaci čípku děložního provádíme ve většině případů v lokální anestezii, klientka odchází cca po 15 minutách domů
 • Diagnostika a ošetření přednádorových změn pochvy a zevních rodidel

Provádíme ambulantní operační zákroky bez nutnosti hospitalizace, klientky odcházejí za dvě hodiny po výkonu do domácí péče.

Ambulantně prováděné výkony:

 • Hysteroskopie diagnostická a operační
 • Konizace
 • Revize dutiny děložní
 • Umělé přerušení těhotenství
 • Odstranění kožních výrůstků na zevních rodidlech a drobné kosmetické úpravy

Lékaři


MUDr. František Feit
lékař s licencí vedoucího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví

MUDr. Petr Feit
lékař s licencí vedoucího lékaře v oboru gynekologie a porodnictví
držitel funkční licence F017 – kolposkopická expertíza

Zdravotnický personál


Mgr. Eliška Kroupová

Jarmila Pospíšilová
Pro recept na antikoncepci nás prosím kontaktujte telefonicky (+420 582 333 456) nebo e-mailem na adrese gynfcentrum@seznam.cz a uveďte své jméno, datum narození, název antikoncepce a zdravotní pojišťovny.